Rienlågen vest

Rienlågen vest (4 døgnkort*) Rien er en ca 1 km strekning med varierende fiskemuligheter. Her er det meget bra fluefart i vannet. Vestsiden er forbeholdt fluefiske ved vannføring under 70 kbm/s.

Fluefisket på Rien blir vanligvis bedre jo mindre vann det er. Ved normal vannføring (70–100 kbm/s) er fisket godt. Med vannføringer ned mot 40 kbm/s er det imidlertid en ekstra flott strekning, fordi man da kommer bedre til de mange "gromstedene".

* Dersom det er ledige kort pr. kl 0700 for fiske samme dag, kan disse kjøpes som halvdagskort (fisketid 0700–1500) for halv pris. Henv. Laksehytta Brufoss, tlf. 33 12 99 20.