Hagnes-elva


Hagnesvassdraget er et lakseførende sidevassdrag til Numedalslågen. Vassdraget går gjennom Sandefjord og Larvik kommuner i Vestfold.

Fiskesesongen varer fra 15. august til 10. oktober. Den seine sesongen skyldes at laksen kommer seint på elva, da den gjerne står og venter på høstflommen. Det blir tatt både nygått, luset fisk og fisk som har stått en stund.

Det oppfordres til at farget fisk og hunnlaks slippes tilbake i vassdraget.

Foruten «laksauri» (laks med ett år i sjøen) blir det tatt mest laks opp mot 5–6 kg, såkalte «pundinger», men det hender også at det biter på en storlaks i ny og ne.

Den største kjente laksen tatt på sportsfiskeredskap var på over 15 kilo for et par år siden. Ved stamfiske er det registrert laks på over 20 kilo

Det er tre av elvene i vassdraget som har interesse for en laksefisker: Hagneselva, Svartåa, og Skorgeelva. Vassdraget munner ut i Lågen gjennom Åsrumvannet, som bare ligger et lite steinkast fra Lågen.

I Hagneselva, som starter i utløpet av Goksjø, er det flere fine kulper og spennende stryk. Her er det også flere steder hvor det er mulig for fluefiskeren å prøve lykken. I Svartåa som renner ut i Hagneselva i den nedre halvdel, er det med suksess bygd laksetrapp. Dette er i Bakkanefossen. Under regnrike høstperioder kan fisken vandre nesten helt opp til Rønningsvannet.

Det foregår ikke organisert laksefiske på oppsiden av Bakkanefossen i Svartåa, da vi ønsker at dette skal være naturlige gyteområder uten særlige påvirkninger.

Svartåa renner stort sett gjennom skog og er avhengig av regn for at det skal bli et godt fiske. Siden Svartåa er såpass lita blir det fort trangt enkelte steder, og da gjelder det selvsagt å være høflig og rullere på plassene.

Det mest brukte området er mellom Holmenbrua, Skolifossen i Hagneselva og Bakkanefossen i Svartåa. Dette kan være et godt utgangspunkt for dem som ikke har besøkt vassdraget før.