Rød Sone


Vabrottet, Brufossfisket
Vabrottet er starten på et brekk etter Båtplassen/Oreskauen. Øverste bilde er tatt rett overfor utløpet av Herlandselva. Her blir det grunnere, og elva får et typisk "v-løp". Dersom du fisker på vest kan du begynne fisket ved gapahuken. Derfra fisker du deg nedover forbi Herlandselva. Erfaringsmessig er utløpet av Herlandselva en bra plass, men fisken kan ta hele veien. Dersom du fisker fra øst starter man gjerne en 50 meter over brekket. På vei ned mot det smaleste av hovedstrømmen er det en del gode steiner hvor fisken står. For all del ikke vad for langt ut og gå oppå fisken!

Vabrottet midtre/nedre parti.
Dersom du fisker på øst har du fordelen av å kunne fiske deg nedover i renna på Vabrottet. Det er noe vanskeligere fra vest, da det er en bakevje etter utløpet av Herlandselva. Midt i renna er det en del stein og dypt. Her er det ofte mye fisk som står. Vi har opplevd at storfisken gjerne står på toppen og midten av renna, og at småfisken har en tendens til å samle seg ned mot det nye brekket som danner seg etter at renna i Vabrottet blir grunnere og gjør en svak venstresving. Det går an å fiske vestsiden ned mot Kallebergøya også, men det er noe ulendt og noe glatt og kvistete noen steder – men dersom det er "fullt" på øst – vær lur og ta en runde ... du kan bli overrasket?!

"Stryket" etter Vabrottet
Dette området blir tradisjonelt kalt Stryket. Det er ikke mye mer stryk nå, men før var det mer hvitvann og fart på elva her. Man må vade en del ut, og bunnen er fin å gå på. Her kan man få fisk hele veien. Vi har erfart at lange kast på midtpartiet ved raset kan bli belønnet. Det er mye storfisk som går ved strømkanten på andre siden. Vi anbefaler hurtig avfisking. Gå heller én gang til enn å stå og trøkke på samme stedet!

Kallebergøya "toppen"
Etter strykpartiet vil det ved begynnelsen av Kallebergøya bli noe mindre fart og noe dypere. Her er starten på en lang høl som strekker seg mellom tuppen av øya og til raset på midten. Spesielt litt sent på sesongen har vi erfart å ta stor fisk her. Ta deg gjerne bryet med å vade motstrøms en 50 meter over tuppen av Kallebergøya. Da får du med deg et bra bettsted der øya begynner.

Kallebergøya, midten og nedre parti
For en tre-fire år siden raste det ut på vestsiden av elva. Dette raset snevret inn elva ca 10 m på vestsiden. Her har det blitt en strømkant og et slags brekk, hvor det har en tendens til å holde seg en del fisk. Både ved øya og 100–150 m nedenfor raset er det bra. Ved slutten av øya og nedover er det et strekk som de fleste ikke "gidder" å fiske av da det liksom er litt lite drag der. Dette draget ender i "Puttenhølen", der det blir for dypt å vade. Spesielt ved dager det er mye folk på øya – la ikke sjansen gå fra deg til å fiske nedover her. Mang en storfisk er tatt her av de mest erfarne.