Hagnesvassdraget

Hagnesvassdraget ligger som en glemt "høstperle" i midtre Vestfold. Nordre del ligger i Andebu kommune, midtre del i Sandefjord og søndre del i Larvik kommune. Det er over tre mil lakseførende strekning, men hovedtrykket av sportsfisket utøves i vassdragets nederste deler mellom Åsrumvannet og Goksjø. Vassdraget består av elvene Svartåa, Hagneselva og Skorgelva. Åsrumvannen har forbindelse til Numedalslågen som munner ut i Larvik.

Mer info her.

Skolifossen Den klassiske fiskers eldorado. Det du ser til venstre i bildet er Stampøya. Løpet på vestsida har Stamphøl´n, og den er ikke et hakk dårligere ... kanskje bedre? På toppen ovenfor øya stiller det seg ofte mye fisk og kan være en god plass for en fluefisker. Spesielt godt med sjøaure på oversida.

Holmenbrua Elva sett oppover. Københavnhølen er ca 500 meter oppover elva herfra. Gå på østsida (veisida).